• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Oversikt over trykkgraderings system

- Hvilken madrass dekker pasientens behov? 

Dette er en oversikt over hvordan produktene anbefales etter deres trykksårsforebyggende effekt. Våre madrassers funksjon kan deles inn i et trykkgraderingssystem etter deres trykksårforebyggende og behandlende grad. Det varierer i styrke fra I til IV hvor IV er sterkest. Denne inndelingen er i henhold til et system vurdert utfra EPUAP "The European Pressure Ulcer Advisory Panel" som arbeider for å forebygge og behandle trykksår. 


Vekselstrykk madrasser 
ASX systemet  
Produkt Trykkgradering (EPUAP)
 
I II  III  IV 
 ASX     -
ASX Digital 5inch (12.7cm)     -
ASX Digital 6inch (15.24cm)
 
 
 
APM systemet  
Produkt Trykkgradering (EPUAP)
 
I II  III  IV 
 APM 420X        
 APM 440X      
APM 460 sensor       
APM Bari


Skum madrasser
Elatex® madrasser  
Produkt Trykkgradering (EPUAP)
 
 I II  III  IV 
 Elatex® Care      -
 Elatex® Visco      
 Elatex® V System        
Elatex-Cell System

Hul fiber produkter 
Hul fiber overmadrasser 
Produkt Trykkgradering (EPUAP)
 
 I II  III  IV 
Hul fiber sydd i ett lag (overmadrass)     - - - 
Hul fiber sydd i to lag (overmadrass)    -  -  - 


 
Low-Air-Loss-System
(LAS) Low-Air-Loss-System 
Produkt Trykkgradering (EPUAP)
 
 I II  III  IV 
LAS 500 N       
LAS turn    
 


 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS