• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

APM madrasser fra Novacare

APM Madrassene  er utstyrt med to membran pumper, som gir god luftgjennomstrømning og maksimal pasientsikkerhet. APM produktene er utviklet for å imøtekomme alle krav til kvalitet, funksjonalitet, sikkerhet, håndtering og gjenbruk. Madrassene har et brukervennlig design og det er benyttet den nyeste teknologi til fornuftige priser. Komponenter og deler ned til de minste detaljer er produsert i materialer av høy kvalitet.  De kvalitetsmessige fortrinn kommer brukerene til gode i form av lave vedlikeholdskostnader og lang levetid på produktene.

De aktive komponentene i hele APM serien er kompatible. Membransettet er utformet i polyuretan et materiale med lang levetid, det er likt i alle APM- modellene og kan brukes om hverandre. Kompressorene er plassert inne i et stabilt metallhus, det gir mindre vibrasjon og slitasje på øvrige deler i kontrollenheten. Ved å ha de utbyttbare deler i sett forenkler det service og vedlikehold av systemene.

Alle APM modellene tilfredstiller de krav som stilles til enhver pleiesituasjon. I tillegg til dette har de enkelte modellene flere funksjonsvalgsmuligheter for ytterligere og sikre pasienten, som f. eks. på APM 440 hvor det finnes en funksjon som automatisk låser taster og forhindrer utilsiktet endring av kontrollenhetens innstilling. 

Alle enheter er utstyrt med innovative fester som automatisk justerer og låser kontrollenheten til sengerammen. Tykk gummi isolering hindrer at vibrasjon overføres til sengen.

Cellene er produsert i nylon, som gjør de svært rivesikre, og er laminert med 100% polyuretan. Dette gir stor elastisitet, stor strekkbar styrke og lang holdbarhet. Slangene er armert slik at de ikke blir klemt og luftmengden passerer uhindret.

APM 440 Pluss, vår topp modell, har også en automatisk funksjon for lufttrykk i forhold til vekt, lukking av ventiler ved strømstans, carefunksjon, tastelås på kontrollpanelet og flere praktiske tekniske detaljer.

For mer informasjon om vårt graderingssystem se vår oversikt her
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS