• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

ASX madrasser fra NovaCareASX Serien

Se brosjyre av produktene på engelsk her. 


ASX produktene består av en  serie overmadrasser og en helmadrass hvor kvalitet og valg av materialer setter en standard for madrasser innen denne klassen.  Av detaljer  kan nevnes kompressor i hel metall, PU membraner i en kvalitet som gir lang holdbarhet, alarm funksjon(visuell og akustisk). Mulighet for to forskjellige driftsformer,- statisk og vekseltrykk

Kontrollenheten er utrustet med med stabile holdere på 7 cm som passer alle senger.   Sikring og filter er plassert på utsiden . 

Vekseltrykk overmadrassene er utviklet for å imøtekomme alle krav til kvalitet, funksjonalitet, sikkerhet, håndtering og gjenbruk. De har en brukervennlig design og det er benyttet den nyeste teknologi til fornuftige priser.

Komponenter og deler ned til de minste detaljer er produsert i materialer av høy kvalitet. De kvalitetsmessige fortrinn kommer brukerene til gode i form av lave vedlikeholdskostnader og lang levetid på produktene.
 

ASX overmadrasser er en serie bestående av  i 4 forskjellige produkter


ASX helmadrass bestående av ett produkt 
Vedlegg:
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS